Преводи од, за, и во Југоисточна Европa

автори

Печати

Картареску, Мирче

cartarescu mircea© Cosmin BumbuţМирче Картареску, роден 1956 год. во Букурешт, се вбројува во еден од водечките романсиери и лиричари на Романија. Од 1980 до 1989 год. работи како професор по романски јазик, потоа за Здружението на писателите и како уредник на списанието „Caiete Critice“. Во 1991 год. станува доцент на Одделот за историја на романската книжевност на универзитетот во Букурешт, а од 1994 до 1995 год. предава како визитинг-доцент во Амстердам. Мирче Картареску е повеќекратно наградуван како во земјата, така и во странство. Неговите дела се преведени на повеќе европски јазици.