Преводи од, за, и во Југоисточна Европa

формулари


Во рамките на ТРАДУКИ се поддржуваат преводи од германски на албански, босански, бугарски, македонски, романски, српски, словенечки, црногорски и хрватски јазик и од нив на германски како и преводи меѓу самите овие јазици. Во предвид се земени дела од ХХ и ХХI век од областа на белетристиката, стручни книги, како и книги за деца и млади. ТРАДУКИ ги финансира авторските права и хонорарот за превод.

Поднесувањето барање се одвива со помош на приложениот формулар.

  •        
    traduki_formulare SOE-SOE   Формулар за аплицирање за поддршка на преводи помеѓу јазиците од областите на белетристиката, стручната литература и литература за деца и млади
    traduki_formulare SEE-SEE   Application for financial support for the translation of fiction, non-fiction, and children's and youth literature within southeast Europe
           

партнери на проектот

traduki partners 2014 d