Преводи од, за, и во Југоисточна Европa

автори

Печати

Милер, Алис

miller_alice
© Julika Miller/Suhrkamp Verlag
Алис Милер, роден 1923 год. во Послај, студира филозофија, психологија и социологија во Базел. По докторирањето завршува обука за психоаналитчарка и ја работи оваа професија дваесет години. Во 1980 год. се откажува од својата пракса и предавачката дејност за да пишува. Оттогаш има објавено 13 книги, во кои пошироката јавност ја запознава со резултати од нејзините истражувања за детството. Нејзината потрага по реалноста на детството ја сфаќа како остра спротивност на психоанализата, којашто во старата традиција го обвинува детето, а ги заштитува родителите. Алис Милер почина на 14. април 2010 год. на 87-годишна возраст.