Преводи од, за, и во Југоисточна Европa

преведувачи

Печати

Георгиева Парашкевова, Фросина

parashkevova_frossina
Фросина Георгиева Парашкевова, родена 1940 год. во Софија, завршила германистика на универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Софија. Од 1964 до 1967 год. живее во Лајпциг и работи како секретарка за странски јазици на универзитетот „Карл Маркс“. Потоа е коресподент по германски јазик во едно претпријатие за надворешна трговија и преведувачка во агенцијата за печат Софија-Прес“.Фросина Георгиева Парашкевова, меѓу другото, ги има преведено: „Das Verschwinden des Schattens in der Sonne und Bindungen“ од Барабра Фришмут, „Die Geschwister Oppermann“ од Лион Фохјтвангер, „Der jugendliche Gott“ од Алма Јохана Кениг и „Der Meister des Jüngsten Tages од Лео Перутц.