Преводи од, за, и во Југоисточна Европa

преведувачи

Печати

Дураковиќ, Ирма

durakovic_irma
Ирма Дураковиќ, родена 1983 год. во Сараево, студирала германистика и наука за филм во Сараево и Виена. Моментално работи на докторскиот труд под наслов „Соништа на модерната. Концепти на соништата во книжевноста и филмот о германско- јазичното говорно подрачје околу 1900 “. Нејзиниот научен интерес е насочен кон германската и австриската книжевност од ХIХ и ХХ век, книжевноста и визуелната уметност, како и кон историјата и теоријата на филмот. Покрај научните публикации Ирма Дураковиќ се посветува и на книжевниот превод од германски на босански јазик. Досега има преведено збирка босански народни приказни, еден расказ од Хуго вон Хофмастал и романот  „Nachts unter der steinernen Brückeод Лео Перуц.