Печати

Тосева, Ленче

toseva_lence
Ленче Тосева, родена 1976 год. во Св. Николе (Македонија), преведува од бугарски, спрпски и руски на македонски јазик. Во 2009 год. ја добива наградата „Златно перо“ од Здружението на книжевните преведувачи на Македонија. Во нејзните досегашни преводи се вбројуваат бројни дела од: Јана Јазова, Јуриј Борев, Лао-Це, Драго Гламузина, Ивица Пртењача, Роберт Перишиќ, Матко Сршен, Марко Видојковиќ, Роман Симиќ, Беким Серјановиќ, Дамир Каракаш и Хенрик Ибзен.