Печати

Лесковец, Алфред

leskovec_alfred
Aлфред Лесковец, роден 1959 год. во Идрија (Словенија), студирал филозофија и германски јазик и книжевност на Филозофскиот Факултет во Љубљана. Од 1993 до 2006 год. бил надворешен соработник во Одделот за преведување на претседателот на Република Словенија и во Министерството за Внатрешни работи на Република Словенија. Од 1993 год. Алфред Лесковац работи како слободен преведувач и лектор за германски јазик на Одделот за Филозофија на Филозофскиот Факултет во Љубљана. Во 2010 год. излезе неговиот превод на: „Ein Meister aus Deutschland: Heidegger und seine Zeit“.