Преводи од, за, и во Југоисточна Европa

преведувачи

Печати

Медвед, Наташа

medved_natasa
Наташа Медвед, род. 1976 год. во Риека (Хрватска) , завршила германистика и романистика на Филозофскиот факултет во Загреб. Од 2007 год.  работи во Загреб како слободен преведувач од германски и француски јазик. Член е на Здружението на книжевните преведувачи на Хрватска и на Здружението на слободни уметници на Хрватска. Од германски јазик досега ги превела: Ханс Белтинг, Кристијан Крахт, Кирстен Бое, Андреас Урс Зомер, Јули Це, Пеар Биргер, Јирген Хабермас, Јозеф Ратцингер  и Томас Бернхард; и Марк Оже и Агота Кристоф од француски јазик.