Преводи од, за, и во Југоисточна Европa

преведувачи

Печати

Корницер, Ласи

kornitzer_lacy
Ласи Корницер, роден во Будимпешта, е театарски режисер и драматург. Пишува и преведува прозни текстови од унгарски на германски јазик. Под наслов ,,Bekenntnisse eines Zuhälters“[„Исповедите на еден макро “] во 2011 год. излезе неговиот превод на романот „Egy makró emlékirataiод Лашзло Вегел. Ласи Кострицер живее во Берлин.