Преводи од, за, и во Југоисточна Европa
Печати

Gjarpri i Shtëpisë

Лека, Ариајан.

leka_gjapriРоман помеѓу фантазијата и политичката проза. Мистиката на книгата е метафора за пропаста на животот во Албанија, којшто се губи помеѓу генерациите и времињата. Минатото е полно долгови, сегашноста чистилиште, а иднината инкарнација на дом за слепи. Очајна сторија за пост-тоталитарниот колапс на душата, којашто лута по лавиринтот на подземните реки.

Романот ,,Gjarpri i Shtëpisë“[,,Змијата на куќата“] oд Aријан Лека излезе на бугарски јазик (извадок) во превод на Jанка Селими под наслов ,,Змия закрилница“ во издание на ,,Small Stations Press“, Софија.