Преводи од, за, и во Југоисточна Европa

преведувачи

Печати

Коев, Кољо

koev_kolyo
Kољо Коев, роден 1952 год. во Малак Дол (Бугарија), е професор по социологија на ,,Новиот бугарски универзитет“ во Софија. Од 1992 до 1998 год. бил член на Меѓународната Советодавна Комисија на списанието ,,Интернејшнал Сосиолоџи“. Во неговите работни области се вбројуваат: методологија и теорија на социологијата, историја на социологија, социологија на секојдневието, социологија на јавноста, филозофска социологија. Кољо Коев има објавено повеќе научни дела и е издавач на бројни публикации од областа на социологијата, од коишто некои ги има преведено и самиот, меѓу кои: дела од Макс Вебер, Алфед Шитц, Марис Мерло-Понти и Георг Зимел.