Преводи од, за, и во Југоисточна Европa

автори

Печати

Даниус, Сара

danius_sarah
© Vogler
Сара Даниус е книжевен критичар и професорка на ,,Седертен јуниверзити Колеџ“ во Шведска. Добитник е на бројни признанија, а била член на Научниот колег во Берлин. Сара Даниус има објавено повеќе книги, меѓу кои: ,,Prose of the World“ (2006) и ,,Nase für Neuigkeiten. Vermischte Nachrichten von James Joyce“ (2008), заедно со Ханс Цишлер.