Преводи од, за, и во Југоисточна Европa

преведувачи

Печати

Диманова, Диана

dimanova_diana
Диана Диманова, родена 1961 год. во Софија, студирала германистика и книжевност. Живее и работи како толкувачка и преведувачка во Софија. Во периодот од 1989 до 1999 год. превела повеќе од десет телевизиски филмови за Бугарската Телевизија. Од 1999 год. работи како книжевна преведувачка.

Во нејзините објавени дела се вбројуваат девет преводи од E. M. Ремарк, четири од Лион Фојтвангер, еден превод од Мартин Валзер и четири преводи од Хансјерг Шертенлајб.