Преводи од, за, и во Југоисточна Европa

преведувачи

Печати

Улај, Бинак

ulaj_binak
Бинак, Улај, роден 1944 год. во општината Плав (Црна Гора), студирал албански јазик и книжевност. Од 1993 до 1996 год. работел како професор по албански јазик во гимназијата ,,Џевдет Дода“, а од 1996 до 2003 год. бил нејзин директор. Од  2004 до 2009 год. бил одговорен за работата на Бирото за преведување и лекторирање на Министерството за трговија, а од 1996 до 2000 год. заменик претседател на Комисијата за заштита на човековите права и основни слободи во Приштина. Бинак Улај , меѓу другото, го има преведено романот ,,Predatorод српски на албански јазик.