Преводи од, за, и во Југоисточна Европa

автори

Печати

Колбе, Уве

kolbe_uwe
© juergen-bauer.com
Уве Колбе, роден 1957 год. во Берлин, живее како слободен писател во Берлин-Шарлотенбург. Својата прва збирка поезија ја објавува 1980 год. во издавачката куќа ,,Ауфбау“. Во  1987 год. ја напушта Сојузна Република Германија. Добитник е на бројни стипендии: во 1989 год. Writer in Residence на универзитетот на Тексас во Остин, 1992 год. стипендист во вилата ,,Масимо“ во Рим, 2007 год. Writer in Residence на колеџот ,,Оберлин“ во Охајо, а 2010 год. Writer in Residence на колеџот ,,Алегене“ во Пенсилванија. Од 1997 до 2004 год. го води Студиото за книжевност и театар на универзитетот во Тибинген. Избор објавени дела: ,,Hineingeboren“, песни, 1980, ,,Bornholm II“, песни, 1985, ,,Nicht wirklich platonisch“, песни, 1994, ,,Renegatentermine“, есеи, 1998, ,,Die Farben des Wassers“, песни, 2001, ,,Thrakische Spiele“, роман, 2005, ,,Heimliche Feste“, песни, 2008, ,,Storiella“, бајки, 2008.