Печати

Шурбани, Илира

shurbani_ilira
Илира, Шурбани, родена 1956 год. во Тирана, студирала на факултетот по историја и филологија во Тирана. Од 1987 до 2000 год. работела како професорка, а од 2000 до 2005 год. била во дипломатска служба. Од 2005 год. работи како слободна преведувачка од англиски, италијански и хрватски јазик.

Илира Шурбани, меѓу другото, ги има преведено: ,,Ministarstvo boli и ,,Muzej bezuvjetne predaje (Дубравка Угрешиќ) на албански јазик, кои беа објавени во ,,Дитурија“, со финансиска поддршка на ТРАДУКИ.