Преводи од, за, и во Југоисточна Европa

автори

Печати

Стојиќ, Миле

stojic_mile
© Jasmin Fazlagić
Mиле Стојиќ, роден 1955 год. во Драгичина (Босна и Херцеговина), студирал југословенска книжевност во Сараево. Бил коиздавач на списанието за книжевност ,,Лица“ и ,,Одеци“ и издавач на првото постсоцијалистичко хрватско списание ,,Неделник“. По бегството од Сараево во 1992 год. десет години работел како предавач на Институт за славистика на универзитетот во Виена. Миле Стојиќ има објавено бројни збирки поезија. Денес живее како писател, културен уредник и издавач во Сараево.