Преводи од, за, и во Југоисточна Европa
Печати

Sind die Menschenrechte westlich?

Јоас, Ханс.

676 Joas menschenrechteДоколку идејата за човекови права е карактеристика на западната култура, тогаш како е можно најдолгото време на европската историја да е проткаено со ропство и мачење? Ханс Јоас на основа на оправдувањата на нехуманоста на Западот, покажува колку е фрагилен напредокот во насока на сакрализирање на личноста, и предупредува од секој културен триумфализам, којшто се повикува на постигнатите напредоци.  

Sind die Menschenrechte westlich? [Дали човековите права се изум на Западот?] од Ханс Јоас излезе на српски јазик (извадок) во превод на  Слободан Дамјановиќ под наслов Da li su ljudska prava zapadni izum? во издание на Карпос, Лозница.