Преводи од, за, и во Југоисточна Европa
Печати

Oficirji, služkinje in dimnikarji

Долар, Младен.

616 dolar oficiriПоаѓајќи од тезата на Киркегард дека човештвото може да се подели на офицери, служителки и оџачари, Младен Долар ги води читателите на својата студија по основните поими на психоаналитичкото и структуралистичко резонирање и следејќи ги трагите на Фројд, Лакан и Хегел разјаснува низа клучни прашања.  

Книгата Oficirji, služkinje in dimnikarji [Офицери, служителки и оџачари] од Младен Долар излезе на српски јазик (извадок) во превод на Маја Ѓукановиќ под наслов Oficiri, služavke i dimničari во издание на Академска књига, Нови Сад.