Преводи од, за, и во Југоисточна Европa
Печати

Шопов, Иван

.

sopov ivanИван Шопов студирал општа и компаративна книжевност во Скопје. Од 2012 година работи како уредник за издавачката куќа Темплум и интернет-порталотот okno.mk. Досега ги има објавено збирките раскази Азбука и залутани записи (2010), дбитник на наградата „Новите!“, и 091 – антиразгледници од Скопје (2017), како и збирката поезија Меше на годината (2012). Избор негови песни и раскази е објавен на англиски, српски, хрватски, словенечки, чешки, романски и германски јазик. Покрај писателската дејност Иван Шопов преведува литература на македонски јазик, меѓу која се вбројуваат книги од: Амброз Бирс, Роман Кисиов, Драгослав Михаиловиќ и Асја Бакиќ.