Преводи од, за, и во Југоисточна Европa
Печати

Димова, Теодора

.

dimova teodoraTeoдора Димова, родена 1960 година во Софија, е бугарска авторка на драми и романи. Нејзините дела се изведуваат како во Бугарија, така и во странство. Во Лондон беше резиденцијална стипендистка во театарот Ројал Корт. Освен драми Теодора Димова има објавено и повеќе романи. Со слава се стекна особено со книгата Майките, за која во 2006 година во Виена беше одликувана со Големата награда за источноевропска книжевност. Романот доживеа бројни изданија и беше преведен на повеќе јазици.