Преводи од, за, и во Југоисточна Европa

преведувачи

Печати

Валхер, Себастијан

.

walcher sebastianСебастијан Валхер е роден 1981 година во Грац. Студирал славистика и конференциско толкување во Грац и Љубљана. Себастијан Валхер живее и работи како преведуваач и толкувач за германски и словенечки јазик, како и модератор на еднојазични и повеќејазични манифестации во Грац. Преведува за повеќе културни институции. Кон неговите бројни книжевни преводи од словенечки на германски, меѓу останатото, се вбројуваат и дела од: Дино Баук, Светлана Макаровиќ, Андреј Е. Скубиц и Томаж Шаламун.