Преводи од, за, и во Југоисточна Европa
Печати

Geschichte des Kapitalismus

Коцка, Јирген.

542 kocka geschichte des kapitalismusЈирген Коцка со овој том нуди одличен вовед во историското настанување и проширување на капитализмот од новата ера, како и неговото глобално проширување од XIX и XX век. Тој не ги набљудува само процесите на трговија и индустријализација, туку истовремено и трајните промени на светот на работата и животот. Па така неговиот вовед претставува суверен историски преглед и воедно критички инвентар на економскиот режим, кој до ден денес го одредува нашето дејствување и во последниот агол на нашата планета.

Geschichte des Kapitalismus [Историја на капитализмот] од Јирген Коцка излезе на српски јазик (извадок) во превод на Maja Maтиќ под наслов Историја капитализма во издание на Клио, Белград.