Преводи од, за, и во Југоисточна Европa
Печати

Macht und Widerstand

Тројанов, Илија.

544 trojanow machtКонстантин е борец од отпорот, еден кој уште за време на училиштето ѝ паѓа в очи на бугарската државна безбедност и повеќе не може да се ослободи од неа. Методи е офицер, опортунист и кариерист, претставник на апаратот. Тие се испреплетени во една борба за живот и сеќавање, која трае повеќе од половина век. Илија Тројанов развива една широка временско-историска панорама на егземпларна рамнодушност. Полнотија на пооделни мигови од вистински приказни, кои Тројанов ги има собрано од деведесетите години во разговори со сведоци на времето, ги обработува во интересен приказ за судбината на човековото достоинство и подлост.

Macht und Widerstand [Власт и отпор] од Илија Tројанов излезе на бугарски јазик (извадок) во превод на Љубомир Илиев под наслов Власт и съпротива во издание на Циела, Софија.