Преводи од, за, и во Југоисточна Европa
Печати

Das Zöglingsheft des Jean Genet

Винклер, Јозеф.

533 winkler zoeglingsheftИзјавување љубов на познатиот крадец и писател и личен вовед во делото на Жене. Во првата глава нараторот е во потрага по смртната постела на Жене. Во завршната глава долго го бара гробот во Мароко. А меѓу нив Винклер во повеќе глави известува за животот и делото на Жене. Неговиот поглед особено се упатува на „Питомецот“ – на детството и младоста на Жене.  

Das Zöglingsheft des Jean Genet [Записите на питомецот Жан Жене] од Јозеф Винклер излезе на српски јазик (извадок) во превод на Паола Петриќ под наслов Zapisi pitomca Žana Ženea во издание на Карпош, Лозница.