Преводи од, за, и во Југоисточна Европa
Печати

Судбинска опомена: изабране песме

Кунерт, Гинтер.

525 Kunert opomenaИзбор песни на многучитаниот германски писател и лиричар Гинтер Кунерт во препев на српски јазик. Роден на крајот од Вајмарската Република, израснат во фашизмот, авторот во своите песни прави критичка слика на цивилизацискиот развој.

Судбинска опомена: изабране песме [Судбинско предупредување: избрани песни] од Гинтер Кунерт излезе во Агорa, Зрењанин. Изборот и препевот на српски јазик (извадок) го направи Стеван Тонтиќ.