Преводи од, за, и во Југоисточна Европa

автори

Печати

Зуло, Германо

.

zullo germanoГермано Зуло е роден 1968 година во Женева. По завршувањето на вишата трговска школа две години патува низ Европа и потоа работи како книговодител. Од 1996 година заедно со илустраторката Албертине објавува детски книги во издавачката куќа Жуа де лир, во која излегоа и два романи за млади од него. Освен литература за деца и млади Германо Зуло пишува и песни и еротски раскази.