Преводи од, за, и во Југоисточна Европa

автори

Печати

Гроздев, Георги

.

grozdev georgiГеорги Гроздев, роден 1957 година во Муглен (округ Бургас, Бугарија), студирал новинарство на универзитетот во Софија. Во 1991 година ја основа издавачката куќа Балкани. Со популарност се стекнува со своите куси раскази, а особено со неговиот роман плячка (2004), кој доживеа повеќе изданија во Бугарија и беше објавен во превод на германски, српски, македонски, француски, хрватски, грчки, словенечки, ерменски, англиски и романски јазик. Во 2002 година Георги Гроздев ја доби наградата за кус расказ „Елин Пелин“.