Преводи од, за, и во Југоисточна Европa
Печати

Денчев, Петер

.

dentchev peterПетер Денчев, роден 1986 година во Варна (Бугарија) е писател и театарски режисер. Со својот првенец, кусиот расказ Малакоф, искам да остарея во 2006 година победи на книжевниот натпревар „Ecstasy“ на списанието Алтера. Во наредните години со своите песни и романи победи на низа други натпревари и беше добитник на повеќе награди, меѓу кои  2007 година со Тъй, както мъж целува жена, която обича на натпреварот „Развитие“ на наградата за најдобриот нов бугарски роман. Неговиот главен интерес е фокусиран на историјата на политика и нејзиното влијание врз уметничките и општествените структури, како и врз книжевната сцена на Балканот. Два пати гостуваше на фестивалот на куса проза во Кикинда во Србија, а во 2013 година беше резиденцијален стипендист во куќата за автори Трсиќ.

Вебстраница