Печати

Срдиќ, Срџан

.

srdic srdjanСрџан Срдиќ, роден 1977 година во Кикинда (Србија), студирал компаративна книжевност и теорија на книжевнoст и пишува куси раскази и романи. Освен тоа работи како лектор и предава креативно пишување. Срџан Срдиќ е застапен како автор и уредник во бројни книжевни списанија и збирки на куси раскази. Од 2008 до 2011 година го организираше меѓународниот фестивал на куса проза „Kikinda Short“. Тој е повеќекратно наградуван за своето дело.