Преводи од, за, и во Југоисточна Европa

автори

Печати

Роза, Хартмут

.

rosa hartmutХартмут Роза е роден 1965 година во Лерах. Тој е професор по општа и теоретска социологија на универзитетот Фридрих Шилер во Јена и директор на колегот Макс Вебер во Ерфурт. Кон неговите полиња на истражување се вбројуваат: социологија на модерната, поставување временски дијагнози, комунитаризам, шанси за мобилизација на граѓанскиот ангажман, како и филозофија на општествените науки.