Преводи од, за, и во Југоисточна Европa

автори

Печати

Тимотијевиќ, Мирослав

.

timotijevic miroslavМирослав Тимотијевиќ е професор на Одделот за историја на уметност на Филозофскиот факултет во Белград. Тој е автор и ко-автор на научни дела, меѓу кои: Теодор Илиќ Чешлар 1746-1793 (1989), Српско барокно сликарство (1996), За српското сликарство на барокот и Катарина Ивановиќ: прва српска сликарка (2004) за српската сликарка Катарина Ивановиќ. Со поддршка на ТРАДУКИ во превод на германски јазик излезе и неговата книга Rađanje moderne privatnosti. Privatni život Srba u Habzburškoj monarhiji od kraja 17. do početka 19. veka.