Преводи од, за, и во Југоисточна Европa

преведувачи

Печати

Mатковиќ, Мица

.

matkovic micaМица Матковиќ, роден 1973 година во Љубљана (Словенија), студирала филозофија и хрватски, српски и македонски јазик и книжевност на Филозофскиот факултет во Љубљана. Таа преведува од хрватски и српски на словенечки јазик. Во нејзин превод и избор излезе книгата Evropa danes in drugi eseji со текстови од Мирослав Крлежа.