Печати

Салиху, Астрит

.

salihu astritАстрит Салиху, роден 1966 година во Приштина, студирал на Филозофскиот факултет во Приштина, на кој работи од 1995 година и каде моментално предава како вонреден професор. Во 2008 година се стекнува со докторска титула на Филозофскиот факултет во Загреб. Тој е уредник на списанието НЈОХЈА и покрај бројните расправи и есеи има објавено и повеќе научни книги.