Печати

Флашар, Милена Мичико

.

flasar milena michikoМилена Мичико Флашар е родена 1980 година како ќерка од мајка Јапонка и татко Австриец во Св. Пелтен. Студирала компаративна книжевност, германистика и романистика во Виена и Берлин. Денес живее како писателка во Виена.  

Веб-страница