Печати

Тропин, Тијана

.

tropin tijanaТијана Тропин е родена 1977 година во Белград, Србија. Во 2000 година ги завршува студиите по светска книжевност и теорија на книжевност на белгрдскиот универзитет, а од 2003 година работи во белградскиот Институт за книжевност и уметност (фокус: литература за деца, фантастика, теорија на превод). Досега ги има преведно следниве автори: Марсел Бајер, Фелицитас Хопе, Улрих Бек, Едгар Гранде, Елфриде Јелинек, Густав Мајеринк, Херта Милер, Лео Перуц, Герхард Подскалски, Кристоф Рансмајер, Мартин Валзер и Бенедикт Велс.