Преводи од, за, и во Југоисточна Европa

преведувачи

Печати

Евтимова, Драгана

.

evtimova draganaДрагана Евтимова, родена 1984 година во Скопје, Македонија, студирала македонска и словенски книжевности во Скопје, како и словенечки јазик и книжевност во Скопје и Љубљана. Работи како писателка и преведувачка и организира промоции на книги и културни манифестации. Во нејзините публикации се вбројуваат три збирки поезија, голем број рецензии, есеи и статии, како и преводи од словенечки јазик, меѓу кои и дела од: Душан Чатер, Алеш Чар, Наташа Крамбергер, Сузана Тратник, Полона Главан и Уршка Кришељ Грубар. Нејзините песни се објавени во бројни земји од регионот.