Преводи од, за, и во Југоисточна Европa

преведувачи

Печати

Димитрова-Пурвин, Радка

.

dimitrova-purwin radkaРадка Димитрова-Пурвин, родена 1954 година во Ловец  (Бугарија), посетувала германско-јазична гимназија во родниот град и завршила  германистика на универзитетот во Софија, Катедра за толкување и преведување. Од 1981 година живее во Берлин и работи како слободен судски толкувач и преведувач. Во нејзин превод на бугарски јазик излегоа романите Am Hang (2011) и Zündels Abgang (2014) од швајцарскиот автор Маркус Вернер.