Преводи од, за, и во Југоисточна Европa
Печати

Geschichte der Schweiz

Мајсен Томас.

279 maissen geschichteСо својата компактна историја на Швајцарија познатиот швајцарски историчар Томас Мајсен го дава долгоочекуваниот нов преглед. На база на најновите резултати од истражувањето и многу читливо го опишува настанувањето на Швајцарското сојузништво, неговиот исклучителен континуитет, но и многуте прекини до блиското минато. Толкувањето на швајцараската историја беше спорно во земјата, но и надвор од нејзините граници критички се дискутираше за неа. Оној кој сака да ги дознае битните информации на актуелната научна состојба, може да ги пронајде овде. Разбирливо напишана, оваа книга дава преглед, кој на база на историските корени ги објаснува денешниот политички поредок на Швајцарија, нејзините тешкотии и шанси.

Стручната книга Geschichte der Schweiz [Историја на Швајцарија] од Tомас Мајсен излезе на албански јазик (извадок) во превод на Генц Лафе под наслов Historia e Zvicrës во издание на Дитурија, Тирана.