Преводи од, за, и во Југоисточна Европa
Печати

Das Handwerk der Freiheit

Бири, Петер (Мерсие, Паскал).

284 bieri das handwerk der freiheitШто значи да сме слободни? Постои ли апсолутна слобода на волјата? Филозофот Петер Бири ги претставува најразличните одговори на прашањето за слободата на волјата како на бина: Во мали, постојано променливи сцени навидум присилните претстави за слободата ги исплетува се до контрадикции, додека на крајот не се препознаат принципите на вистинска слобода.

Das Handwerk der Freiheit. Über die Entdeckung des eigenen Willens [Занаетот на слободата. За откривањето на сопствената волја] од Петер Бири излезе на босански јазик (извадок) во превод на Сулејман Босто под наслов Zanat slobode. O otkriću vlastite volje во издание на Шахинпашиќ, Сараево.