Печати

Бири, Петер

bieri peter© Peter HassiepenПетер Бири, роден 1944 год. во Берн, студирал индологија, англистика, филозофија и грчки јазик во Лондон и Хајделберг. По докторирањето во 1971 год. истражувачкиот престој во Беркли и Харвард (1973-1975) хабилитира 1981 год. во Хајделберг. До 1993 год., меѓу другото, предаваше во Хамбург, Хајделберг, Берлин, Билефелд и Марбург. Од 1993 год. е професор по филозофија на Слободниот Универзитет Берлин. Меѓу бројните научни трудови, во кои се занимава со филозофијата на духот, спознанието и јазикот, меѓу другото под псевдонимот Паскал Марсиер има објавено повеќе романи. Во 2004 год. со романот Nachtzug nach Lissabon му успеа пробивот како книжевен бестселер-автор.