Преводи од, за, и во Југоисточна Европa

преведувачи

Печати

Ноневски, Вангел

nonevski vangelВангел, Ноневски е роден 1977 год. Студира на институтот за филозофија на универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. Таму со еден труд за дигитална естетика се стекнува со докторска титула. Неколку години работеше како колумнист за различни македонски медиуми, а и како уредник и преведувач за вебпорталот „Окно“. Вангел Ноневски објавува статии, есеи и научни прилози за современа естетика, наука за културата, политичка филозофија и сл. во национални и меѓународни научни списанија. Преведува од англиски и хрватски јазик. Моментално работи како доцент на универзитетот „Евро-Балкан“ во Скопје.