Преводи од, за, и во Југоисточна Европa
Печати

Wenn es ein Glück ist

Мушк, Адолф.

240 muschgЉубовните стории претставуваат жанр, кои Адолф Мушк веќе четириесет години само одново ги обработува. Според просторот и времето не познаваат граници. Се случуваат во ридестиот предел на Нов Зеланд, како и на една латифундија во Аргентина. Се случуваат пред заднината на едно швајцарско планинско село и во анонимните полиња на една современа метропола. Тоа се стории со најголемиот замислив спектар. Се работи за љубовта помеѓу маж и жена, за љубов кон пријателите, децата и инцест, и само повторно: за љубовта во нејзиниот замрсен, па  дури и деформиран облик, за вина, бесвест, неуспех, револт, насилство. Напишани во експресивен тон на страствените учесници или со предметноста на записничарите.

Збирката раскази Wenn es ein Glück ist од Адолф Мушк излезе на македонски јазик (извадок) во превод на Елизабета Линднер под наслов Доколку е тоа среќа во издание на Блесок, Скопје и на словенечки јазик (извадок) во превод на Aмалија Мачек и Ања Уршиќ под наслов Če je to sreča во издание на Нова ревија, Љубљана.