Преводи од, за, и во Југоисточна Европa

преведувачи

Печати

Миладинов, Кирил

miladinov kirilКирил Миладинов е роден 1966 год. во Загреб и студирал филозофија и германистика. Од доцните 80-ти работи како слободен преведувач со фокус класична германска филозофија и нејзините следбеници до денес. До 2012 год. има објавено преку 40 преводи на книги, меѓу кои имиња како Имануел Кант, Ј.Г. Фихте, В.Ј. Шелинг, Г.В.Ф. Хегел, Арнолд Гелен, Ернст Касиерер, Хелмут Плеснер, Мартин Хајдегер, Ханс Келзен, Ханс-Георг Гадамер, Георг-Зимел, Карл Манхајм, Доналд Давидсон, Улрик Бек, Вофарт Паненберг, Јохен Хериш, Јан Асман и Никлас Луман.