Преводи од, за, и во Југоисточна Европa

преведувачи

Печати

Алаѓозовски, Роберт

alagjozovski robertРоберт Алаѓозовски, роден 1973 година, живее и работи во Скопје како слободен автор, истражувач, менаџер за култура и критичар на уметноста и културата. Студирал општа и компаративна книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје, а во моментов е на докторски студии на Економскиот факултет на одделот за културен менаџмент. Од јуни 2017 до јуни 2018 година Роберт Алаѓозовски беше министер за култура, а моментално е државен координатор за развој на културата и меѓуресорска соработка. Освен тоа е ангажиран како тренер во рамките на програмата „European Diploma in Cultural Project Management“ од Марсел Хиктер. Кон неговите публикации се вбројуваат четири книги, бројни студии од областа на филологијата, филмот и културната критика, како и повеќе преводи на познати книжевни дела. Роберт Алаѓозовски е член на Друштвото на независните писатели на Македонија и на редакцијата на книжевното списание Sarajevske sveske.