Преводи од, за, и во Југоисточна Европa

преведувачи

Печати

Деретиќ, Ирина

deretic irinaИрина Деретиќ е професор по античка филозофија на универзитетот во Белград. Студирала филозофија на Филозофскиот факултет на универзитетот во Белград, како и на универзитетот „Лудвиг Максимилијан“ во Минхен. На факултетот за филозофија на универзитетот во Белград докторира со еден труд за Платон, а хабилитира со трудот за „Концепциите за логосот кај Платон и Аристотел“. Денес предава таму историја на филозофија. Покрај тоа води еден научен проект за историјата на српската филозофија финансиран од Министерството за наука на Република Србија.