Печати

Чирита Виктор

chirita victorВиктор Чирита, роден 1953 год., посетувал германско основно училиште во Букурешт и германска гимназија. Завршил германистика и англистика и од 1990 год. работи како учител по германски и англиски јазик. Потоа почнал да работи за јавно-правната романска телевизија, каде што од 2006 год. работи како уредник на вестите во редакцијата за странските вести. Во рамките на програмата за поддршка на ТРАДУКИ Виктор Чирита ја преведе книгата Simple Storys. Ein Roman aus der ostdeutschen Provinz од Инго Шулце на романски јазик.