Печати

Џуфи, Пелумб

xhufi pellumbПелумб Џуфи, роден 1951 год. во Драч (Албанија), завршил класични студии на универзитетот во Рим. Од 1991 до 1992 год. како стипендист на фондацијата „Хумболт“ истражувал на универзитетот во Келн. По петнаесетгодишна активност на Институтот за историја, почна да работи за Министерството за надворешни работи. Од 1998 до 2001 год. бил заменик министер за надворешни работи, а потоа и амбасадор во Рим. Проф. д-р Пилумб Џуфи има објавено бројни преводи и научни публикации за историјата на Албанија и Балканот.