Преводи од, за, и во Југоисточна Европa
Печати

Novi anđeo

Бенјамин, Валтер.

benjamin_noviandjeo

"Новиот ангел" е првата книга од двотомната едиција од Валтер Бенјамин на Изданијата Антибарбарус. Кон крајот на годината ќе излезе и втората книга ,,Ликовите на меланхолијата". Во овие две книги се објавуваат избрани списи од големиот германски автор, некои од нив и за прв пат во превод на хрватски јазик.

Том 1:Новиот ангел

I. ЗА КАФКА

За Франц Кафка- При подигањето на Кинескиот ѕид - Писмо до Гершом Шолем

II. ANGELUS NOVUS

За хашишот - Автопортрети на сонувачот - Во планетариумот - Сурреализмот - Централниот парк - Историско-филозофски тези - Теолошко-политички фрагмент - Гершом Шолем, Валтер Бенјамин и неговиот ангел

Том 2: Ликовите на меланхолијата

Еднонасочна улица - Детството во Берлин во деветнаесеттиот век - Градски слики

,,Новиот ангел" излезе во превод на хрватски јазик од Снјешка Кнежевиќ под наслов ,,Novi Anđeo" во издание на Изданија Антибарбарус, Загреб.