Преводи од, за, и во Југоисточна Европa
Печати

Валчева Станкова, Румијана

valcheva-stankova_rumyana
Румијана Валчева Станкова, родена 1944 год. во Велико Трново (Бугарија), со јазично образование се стекнува на Институтот Хердер во Лајпциг, а студира органска синтеза и технологија на Техничкиот универзитет Лојна-Мерзебург. По завршувањето на студиите долги години работи во фирмата „Петар Караминчев“ во Русе (Бугарија). Од 1984 до 1993 год. е директор на одделот за маркетинг и одделот за меѓународни односи во фирмата ИСОМА, исто така во Русе. Од 1995 год. работи на еден електронски „Интерактивен мултидисциплинарен англиско-бугарски речник“. Румијана Валчева Станкова преведува од и на англиски и германски јазик.